O firmě

Naše pohřební služba Vám může nabídnout kompletní služby při rozloučení s Vašimi blízkými. Naše služby jsou založeny na etice, ochotě, snaze porozumět a pomoci našim zákazníkům v jejich momentální těžké životní situaci. Není v našich silách zmírnit Váš smutek a žal, ale jsme Vám nápomocni k tomu, abyste se v klidu a důstojně rozloučili s Vašimi blízkými. Ve Valašském Meziříčí jsme od května roku 1998 a v březnu roku 2005 jsme otevřeli naši pobočku v Kelči. Pro provozování pohřební služby splňujeme všechny podmínky zákona č. 256/2001 sb., v platném znění.

Zázemí firmy, kde je chladící a mrazící zařízení pro ukládání zemřelých i pohřební auta jsou ve vlastnictví naší firmy (viz fotogalerie). Vše splňuje podmínky zákona o pohřebnictví 256/2001Sb. v platném znění, jak zázemí, tak auta jsou schváleny Krajskou hygienickou stanicí zlínského kraje,která pro naši firmu schválila i Řád pro provozování pohřební služby, který je každému zákazníkovi k nahlédnutí v našich kancelářích.