LEGISLATIVA

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dle nařízení evropského parlamentu o ochraně osobních údajů se naše firma zavazuje k tomu, že dodrží všechny předpisy týkající se ochrany osobních údajů našich klientů. Všechny osobní údaje jsou zpracovány podle platných zákonů a jsou uváděny pouze v rozsahu potřebném k zajištění pohřbení, tedy pro matriky, zdravotní pojišťovny, notáře, správy hřbitovů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Na základě zákona o ochraně spotřebitele Vás chceme informovat, že pokud by došlo ke sporu mezi naší firmou a Vámi, jako spotřebitelem, a nepodaří se jej vyřešit naší vzájemnou dohodou, máte možnost podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu určenému subjektu, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/ 15
120 00 Praha 2
email: podatelna@coi.cz